PROMIENNIKI


Proponujemy państwu stworzenie systemu grzewczego w oparciu o gazowe promienniki rurowe lub ceramiczne angielskiej firmy SPACE RAY z którą współpracę rozpoczęliśmy w 1996 roku jako importer i wyłączny przedstawiciel w Polsce. Firma SPACE-RAY ma wyjątkową renomę potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem w Europie i USA w zakresie produkcji promienników stosowanych w systemach grzewczych w obiektach przemysłowych i handlowych.


Montaż systemu promiennikowego pozwala stworzyć system maksymalnie dopasowany do indywidualnych potrzeb obiektu umożliwiając ogrzanie całej powierzchni lub poszczególnych stref (stanowisk pracy, wyznaczonych stref ciepła) bez potrzeby budowania oddzielnych pomieszczeń co pozwala zmniejszyć zużycie energii i zredukować koszty.

zastosowanie: OBIEKTY PRZEMYSŁOWEOPIS SYSTEMU

Hermetyczny ogrzewacz gazowy typu promiennikowego, zaprojektowany przez firmę SPACE-RAY, składa się z palnika przystosowanego do spalania różnych typów gazów, wentylatora ssącego, zaworu gazowego i elektronicznej centralki sterująco-kontrolnej. Korpus grzewczy składa się z rury ze stali węglowej obrabianej cieplnie, ukształtowanej w formie litery „U” lub prostej, wewnątrz której zachodzi proces spalania, podczas którego jej zewnętrzna powierzchnia rozgrzewa się, emitując tym samym fale termiczne (podczerwone). Ponad każdym korpusem grzewczym wzdłuż całej długości znajduje się specjalnie ukształtowany reflektor (zwierciadło), który odbija emitowane ciepło, kierując je w dół na powierzchnie, które mają być ogrzewane.


ZALETY OGRZEWANIA

ZASADA DZIAŁANIA

Funkcjonowanie niniejszego systemu ogrzewania opiera się na transmisji ciepła poprzez promieniowanie rozchodzące się ze źródła promieni podczerwonych. Mówiąc inaczej, oznacza to, że ciepło wypływające z jego źródła ogrzewa bezpośrednio osoby lub przedmioty znajdujące się w zasięgu promieni bez potrzeby ogrzewania powietrza, jak ma to miejsce w tradycyjnych systemach ogrzewania działających na zasadzie konwekcji. Promienie podczerwone przynależą do rodziny fal magnetycznych i podlegają prawom fizycznym mechaniki kwantowej. Przemieszczają się one w przestrzeni ruchem prostoliniowym produkując ciepło w momencie zetknięcia się z jakimkolwiek ciałem, nie powodując zmian termicznych środowiska w jakim się poruszają.

grafika pomieszczeń

Możliwość sterowania czasowego i przestrzennego, a także natychmiastowa bezwładność rozruchu - pozwalająca na otrzymanie ciepła już po 60 sek. od włączenia urządzenia - świadczy o znakomitej konkurencyjności tego sposobu ogrzewania w stosunku do metod konwencjonalnych.

Zastosowanie gazowych promienników podczerwieni pozwala zmniejszyć zużycie energii. Daje również pełny komfort cieplny. Zapewnia stałą wilgotność na poziomie 50 - 60%. Ludzie lepiej czują się przy pracy w ciepłych przegrodach i dostarczanym chłodnym czystym powietrzu, niż przy chłodnych przegrodach i ciepłym powietrzu. Na komfort pracy i higienę otoczenia wpływa też fakt, iż promienniki nie wywołują ruchów powietrza, a więc nie powodują zanieczyszczeń pyłowych i nie przenoszą zarazków. Spaliny wyrzucane są na zewnątrz hali za pomocą przewodu spalinowego.


ZASTOSOWANIE
grafika zastosowań

Promienniki gazowe możemy instalować w obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej zarówno tych nowo budowanych jak i tych starszych wymagających modernizacji tj: fabryki, huty, montownie, magazyny, hale produkcyjne, garaże warsztaty i salony samochodowe, hale sportowe, kościoły, hangary, magazyny wysokiego składowania, stajnie, sortownie owoców i wiele innych...


ZOBACZ SPECYFIKACJE TECHNICZNĄ PROMIENNIKÓW (plik PDF)

zastosowanie: OBIEKTY HODOWLANEOPIS SYSTEMU

Promienniki Space Ray SRLP-IP55 i SBF-IP55 BIG FOOT to seria urządzeń grzewczych stworzona specjalnie dla potrzeb gospodarstw rolnych, zaprojektowane tak aby zapewnić optymalne warunki temperaturowe i klimatyczne w obiektach hodowlanych.


Założeniem konstruktorów było stworzenie efektów cieplnych podobnych do promieni słonecznych przez co urządzenia te idealnie sprawdzają się w hodowli piskląt brojlerów, kaczek, indyków i bażantów tworząc efekt "słońca" w kurniku. Promieniowanie radiacyjne dociera do powierzchni ściułki oraz bezpośrednio do hodowanego drobiu ogrzewając go delikatnie nie powodując tym samym strat cieplnych ogrzewanego powietrza będąc jednocześnie zupełnie nieszkodliwe. Cała energia kierowana jest w dół w związku z czym jest to bardzo wydajny ekonomiczny i niezwykle skuteczny system, jego dodatkowym atutem jest budowa urządzeń ze stopniem ochrony IP55 dzięki czemu są one odporne na trudne i specyficzne warunki panujące w kurnikach i oborach. Dzieki wspomianej szczelności nie ma potrzeby demontarzu w trakcie czyszczenia i dezynfekcji obiektu. Wykorzystując powietrze czerpane z zewnątrz i wydalając spaliny z budynku tworzą idealne warunki cieplne nie wpływające negatywnie na prawidłowy rozwój hodowli, a dedykowany i opracowywany według indywidualnych potrzeb kliienta system sterowania umożliwia w pełni automatyczny proces nadzoru oraz pełnej kontroli nad warunkami panującymi wewnątrz budynku.FOTOGRAFIE PODCZERWONE POKAZUJĄ DUŻY I SZEROKI OBSZAR PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY NA POZIOMIE ŚCIÓŁKI, OZNACZAJĄCY JEDNOLITĄ DYSTRYBUCJĘ CIEPŁA W TWOIM KURNIKU – PRZY ZASTOSOWANIU PROMIENNIKÓW SPACE-RAY.


grafika termiczna

PROMIENNIKI SPACE-RAY POSIADAJĄ STOPIEŃ OCHRONY IP55 PRZEZ CO SĄ ODPORNE NA TRUDNE I SPECYFICZNE WARUNKI PANUJĄCE W KURNIKACH I OBORACH.


grafika warunki
ZOBACZ SPECYFIKACJE TECHNICZNĄ PROMIENNIKÓW (plik PDF)

do zastosowań
HODOWLANYCH