Generalne wykonawstwo


Jesteśmy Generalnym Wykonawcą obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. W myśl naszego sloganu: "od projektu do efektu" realizujemy kompleksowo inwestycje budowlane pod klucz. Dysponujemy niezbędną wiedzą, sprzętem oraz potencjałem ludzkim aby rozpocząć i prawidłowo ukończyć każdą inwestycję.

W systemie Generalnego Wykonawcy wykonujemy:
-roboty ziemne i fundamentowe
-montaż konstrukcji żelbetowych i stalowych
-roboty murarskie
-instalatorstwo sanitarne, elektryczne, tele-techniczne i inne
-montaż płyt warstwowych dachowych i ściennych
-wykończenia wnętrz
-kładzenie nawierzchni dróg i chodników wokół obiektów

Inwestycja w Opocznie
Nazwa inwestycji: BUDOWA MALARNI, ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI NAPRAW ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH W LIBISZOWIE NR 104 GM. OPOCZNO
Inwestor: Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: CIEPŁOWHALI
Termin rozpoczęcia budowy: czerwiec 2016
Termin ukończenia budowy: listopad 2016
Zakres inwestycji:
1) Rozbudowa istniejącej hali napraw o pow. zabudowy 1 225,83 m2, kubaturze 10 911,00 m3
2) Budowa hali malarni o pow. zabudowy 330,61 m2, kubaturze 2 725,99 m3
3) Dostawa i montaż kompletnej kabiny lakierniczej o wym. 30x6x7 m
4) Budowa zbiornika wód opadowych o pojemności 300 m3
5) Budowa podziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3
6) Wykonanie utwardzeń wokół projektowanych obiektów
7) Budowa nowej nawierzchni torowej wzdłuż ciągu technologicznego
8) Przebudowa istniejącego parkingu i drogi przeciwpoarowej (1203 m2 - dróg, 125 m2 - utwardzenia przy malarni, 970 m2 - parking)
9) Budowa przeciągarki wraz ze stacją napędową i końcową
10) Przebudowa toru dojazdowego do projektowanych budynków
11) Roboty remontowe w istniejącej hali napraw

Zdjęcia inwestycji w Opocznie:Pobierz ulotkę informacyjną o inwestycji w Opocznie